Atheïstische Beweging

14_Bion

Bion

Bion

Bion was een sofist, net als Protagoras, maar ook moraal-filosoof; “ethicus”, zouden wij zeggen. Hij leefde ruwweg van 300 tot 250 voor christus. Op jonge leeftijd werd hij door zijn ouders verkocht als slaaf, hetgeen in die tijd niet ongebruikelijk was. Hij had het geluk te worden gekocht door een redenaar, die hem niet alleen vrij liet, maar hem ook nog tot erfgenaam benoemde. Toen hij erfde ging hij naar Athene om daar filosofie studeren. Hij kreeg daar les ondermeer van ene Theodorus, die door iedereen in de stad “de Atheïst” genoemd werd. Men roddelde veel in die dagen. Socrates en Plato maakten er zich ook nogal eens schuldig aan.
Bion was in wezen een populair satirisch schrijver, die ,als sofist, veel door het land reisde. Hij vertoefde regelmatig in literaire kringen. Een van zijn bekendste werken heet “Diatribae”. Hierin stelt hij de stommiteiten van zijn tijdgenoten aan de kaak op een uitgesproken populaire manier. Hij schreef positief over filosofie en armoede en negatief over goden en rijkelui. Ook wees hij er herhaaldelijk op, dat bidden geen enkele zin had. In onze tijd zouden we hem een “seculier maatschappij-criticus” noemen.
Van de schrijver Diogenes Laërtius weten we, dat toen Bion ernstig ziek was en dreigde te sterven, zijn stadgenoten te Chalkis hem ertoe over trachtten te halen, om beschermende amuletten te dragen vanwege alle beledigingen, die hij de goden had aangedaan. Ook meldt Diogenes het volgende van Bion:

“….We horen, dat Bion de Boristeniet, die voortgebracht is door de woeste Scythen, altijd ontkende, dat er goden waren….”

Geef een reactie