Atheïstische Beweging

42_Condell

Condell

Condell

Condell (1951-) is een Engels filosoof. Hij groeide op in een katholiek gezin, maar stopte al op zeer jonge leeftijd met geloven. Hij zegt hier zelf over: “als je het verschil ziet tussen wat de gelovigen met de mond belijden en hoe ze handelen, vooral tegenover andersdenkenden, is het moeilijk om gelovigen serieus te nemen”.
Als een modern filosoof is Condell vooral bekend op het Internet. In één van zijn talrijke filmpjes heeft hij kritiek op alle gelovigen: de christenen, de islam, de joden, de anglicaanse kerk en scientology. En hij reageert op de islam-kritische film Fitna van de Nederlandse politicus Wilders. Het feit dat men zo’n film trachtte te verbieden en het feit dat er zoveel antireacties op kwamen, vooral uit islamitische landen, wil volgens Condell zeggen, dat de vrije meningsuiting op de tocht staat. Als islamieten geen kritiek op hun geloof toestaan, moet je ze juist bekritiseren; net zo lang tot ze er aan gewend zijn. En als we dat niet doen, dan zijn we straks een flink stuk vrijheid kwijt, omdat het ons nú niets kan schelen. Condell wijst erop, dat religie in het algemeen altijd terroriserend en onderdrukkend werkt naar ‘niet geloven’. (zie: Meslier, d’Holbach, Nietzsche en Hitchens). Voor de islamieten in west Europa is het het actueelst, maar als je naar het verleden kijkt, dan heeft iedere godsdienst een geschiedenis van terreur en onderdrukking jegens andersdenkenden.
Condells monologen zijn miljoenen keren bekeken, mede waarschijnlijk omdat het hem niet aan humor ontbreekt. Ook is hij uitgesproken confronterend. Zo opent zijn site met de volgende mededeling:

“….Hi, I’m Pat Condell. I don’t respect your beliefs and I don’t care if you’re offended. Cheers….!”

Hij zegt overigens altijd bier te drinken; niet omdat hij het lekker vindt, maar om de islamieten te pesten en tot een discussie te bewegen. Wat overigens nauwelijks lukt, omdat gelovigen en vooral islamieten, volgens Condell niet met argumenten werken, maar met dogmas, waarop kritiek verboden is (Spinoza, Bayle). Kritiek op hun heilige ideeën wordt vaak met de dood beantwoord. En omdat ze hun belangrijke boek, de bijbel of de koran, letterlijk nemen en weigeren om zelf na te denken, komen ze tot een volkomen respectloze houding ten opzichte van vrouwen, homos en andersdenkenden. Sterker nog, in hun missiedrang menen ze vrijwel altijd, aldus Condell, hun idiote dogmas en wetten aan anderen op te moeten leggen. Daarom is het volkomen ten onrechte, dat de islam zich als een vrede brengende religie presenteert. De islam is niet in het minst geïnteresseerd in vrede (“they couldn’t care less”). En hetzelfde geldt voor iedere andere religie. En ook vrijheid, althans wat wij eronder verstaan, interesseert ze net zo weinig als onze leiders er zich voor interesseren. De hedendaagse islam moet net zo weinig van vrijheid hebben als de fascisten en de stalinisten in de vorige eeuw en de christenen tijdens de Middeleeuwen en de Reformatie.

Saudi-Arabië en Somalië zijn zieke landen volgens Condell (“mentally ill” ). In ieder geval zijn hun wetten ziek. Een politicus daar stelt voor, dat vrouwen voortaan nog maar met één oog door hun burkha naar buiten mogen kijken, want anders zou ze wel eens verkracht kunnen worden door een man die niet tegen twee ogen kan en dat zou dan haar eigen schuld zijn !
Vrije meningsuiting, vervolgt Condell, is in dat soort landen ver te zoeken. Ze hebben er zelfs nog geen begin mee gemaakt. Ze passen de zogenaamde sharia’s toe: Stenigen als je een slippertje hebt gemaakt, stenigen of van de toren werpen als je homofiel bent en zweepslagen als je je haar laat zien, tenzij je een man bent natuurlijk ! En je mag geen bier drinken. Condell veronderstelt, dat de arabische leiders het niet met hem eens zijn, maar de arabische vrouwen wel.
De pest in deze tijd is, dat de religiante arabieren het (olie)geld hebben en dat geld gebruiken om hun islam over de hele wereld te verspreiden, omdat de islam zelf dat voorschrijft. Overigens is dat geloof zelf toch weer bijzaak, betoogt Condell, het gaat ze alleen maar om macht. Iedereen moet zich aan de islam onderwerpen (Submission) en pas dan zijn we op de goede weg. En hij herhaalt: bier mag niet eens !

Condell heeft geen hekel aan moslims ook al begrijpt hij wel, dat hij die indruk wekt. Wel heeft hij een hekel aan moslims, die hem niet met rust laten, die hem hun wetten proberen op te leggen, en die onder het mom van godsdienst zich aan kritiek onttrekken, maar wel kritiek hebben op anderen. Voor die moslims heeft hij niet het minste respect.

Enkele opmerkingen uit zijn internetfilmpjes geven een goed beeld van Condell’s denken:
Geloof noemt hij een “accident of birth”. Je religie hangt af van waar en wanneer je geboren wordt. Tenzij je er op latere leeftijd zelf over na gaat denken.
Geloof opdringen aan anderen staat gedreven, maar is onbeschoft.
Geloof is in intellectueel opzicht degraderend op een ontzettende manier: je raakt je gezonde verstand kwijt en je krijgt er een portie schuldgevoel voor terug (zie: Nietzsche en Freud).
Geloof predikt vrede, maar pleegt geweld (zie: Hitchens).
Geloof vergiftigt kinderen.
Priesters zijn het ‘schuim der aarde’. Het zijn de enige kooplieden die hun handel niet waar hoeven te maken. Het zijn dus regelrechte ‘fraudeurs’. De koopwaar, die ze wel waar maken is angst. En secularisme zijn ze als de dood voor. Je kunt dat volgens Condell vergelijken met vampiers, die bang zijn voor licht. Maar steeds meer mensen zien de waanzin van godsdienst, de schade die ze aanbrengt en keren er zich vanaf. We leven namelijk niet meer in de woestijn en we hebben intussen wat geleerd. We zijn niet meer bang voor donder en bliksem en zeker niet meer voor priesters. We hebben die priesters en hun belachelijk god nergens meer voor nodig. En we moeten er dan ook zo snel mogelijk vanaf. Vooral in het onderwijs ! We moeten tegen de de steeds verder toenemende invloed van de religianten op de samenleving in het geweer komen ! Dat laatste zàl, aldus Condell, een keer gebeuren. Maar hij heeft geen zin, om er op te wachten. Hij wil het hier en nu !
Ik weet, gaat Condell verder, dat het negatief klinkt, als je van religie af wilt. Maar het is de vrijheid, waar ik juist voor ben. Het klinkt negatief, als je tegen religieus onderwijs bent, maar alleen openbaar onderwijs is juist positief. Hij betreurt het, dat atheïsme altijd zo negatief afgeschilderd wordt, terwijl het een stuk positiever is dan religie.

In eigen land krijgt Condell veel kritiek op zijn tirades. Hij wordt racistisch genoemd en een religiehater. Het eerste ontkent hij; het tweede beschouwt hij als een geuzennaam. Overigens bewijst, volgens Condell, zijn populariteit op het Internet, dat er een grote belangstelling bestaat, voor onderwerpen zoals atheïsme, die uit het publieke debat worden gefilterd, door onder meer de staatsomroepen, omdat ze politiek niet correct zouden zijn. Daarom werkt Condell het liefst via het Internet.

Condell lijkt vooral beïnvloed door: Spinoza, Bayle, Meslier, d’Holbach, Nietzsche, Freud en Sartre (zie: betr denkers). En hij werkt in de media vaak samen met Dawkins en Hitchens.

Geef een reactie