Atheïstische Beweging

Het Bewustzijn als niet-lokaal kwantumverschijnsel in de microtubuli van onze zenuwcellen

Het Penrose-Hameroff model

ABSTRACT

Wat is eigenlijk Bewustzijn? Is het eigenlijk wel iets?

Sommigen, de reductionisten, denken dat het een epifenomenaal verschijnsel is. Het zou voortkomen uit onze neuronen, die uiteindelijk alleen maar uit atomen bestaan. Wanneer het zenuwstelsel vervalt (bij de dood), is het Bewustzijn er natuurlijk niet meer. Waar zou het kùnnen zijn?
Penrose en Hameroff denken daar anders over. Zij presenteren een Bewustzijnstheorie die een combinatie is van kwantummechanica en biologie. Er is sprake van kwantumverschijnselen in de microtubuli (buisjes van 25 nanometer in enorme hoeveelheden in onze zenuwcellen), die gepaard gaan met niet-lokaliteitsverschijnselen. Op grond daarvan kan aannemelijk worden gemaakt, dat het Bewustzijn bijna helemaal buiten de hersenmassa plaats vindt. Net als een radio-uitzending die buiten de radio zelf plaats vindt; het programma gaat gewoon door; ook als je de radio uitzet. Dit is essentieel bij niet-lokaliteit.

We zullen de volgende begrippen toelichten:

  • Het Penrose Hameroff model; dit gaat over microbiologie en kwantumverschijnselen.
  • Niet-lokaliteit; deeltjes kunnen op meerdere plaatsen tegelijk zijn.
  • Wave-collaps; hiermee creëert het Bewustzijn plaats en tijd.
  • Het Holografische Principe; alle informatie van een systeem staat op een denkbeeldig bolvormig oppervlak rondom dit systeem in tweedimensionale vorm; zelfs de informatie betreffende de derde dimensie. Daar is het Bewustzijn te vinden.