- reset +
Home

AB-top

Wat is Atheïsme Wat maakt Atheïsme positief Wat maakt Religie negatief Wat maakte religie populair Religie en schuldgevoel Drie soorten Atheïsme

 

Wat is Atheïsme ?

 

De term 'atheïsme' heeft helaas een vrij negatieve klank: Alsof je, als atheïst, alleen maar ergens tegen bent en nergens voor. Atheïsten zouden alleen maar 'anti' zijn. Dergelijke, je zou bijna zeggen standaard-kritiek, is onterecht en doet het atheïsme onrecht aan.

Atheïsme betekent namelijk niet 'tegen god' (inderdaad, ik schrijf het met een kleine letter) maar 'zonder god'.

Het betekent, dat atheïsten hun waarheden niet baseren op een in het algemeen slecht gedefiniëerd gods-begrip, maar op rationeel-wetenschappelijke gronden.

Atheïsten zijn er altiijd al geweest, maar ze hielden natuurlijk hun mond. Je kunt dat vergelijken met de situatie van homo-sexuelen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Je was wel 'homo', maar je hield wijselijk je mond; vooral op je werk (Fortuyn). De religianten (dat zijn mensen, die een flinke portie irrationaliteit in hun denkkader toelaten) accepteerden het niet en zij vormden het maatschappelijk establishment. Maar als je het stiekum deed, dan gaf het niets. Een soort "tolereren-door-net-te-doen-alsof-het-er-niet-is".

Hier moet wel bij opgemerkt worden, dat de atheïsten altijd in de minderheid waren. Religie, met name in Nederland, is eigenlijk altijd de overtuiging van de meerderheid geweest. Maar dat is in rap tempo aan het kantelen. Nu (2011) is waarschijnlijk al een meerderheid atheïst en zijn dus de religianten in de minderheid. De politiek-maatschappelijke konsekwenties hiervan zijn enorm ! Het wil namelijk zeggen, dat de religianten, die ruwweg vanaf de elfde eeuw de macht hebben gehad, op het punt staan die macht af te staan aan de niet-gelovigen. Waarom ? Omdat dat zo werkt in een demokratie. Atheïsten behoren dit land te besturen en niet de religiante minderheid. Dit is grotendeels een politieke kwestie.

(Voor bijzonderheden zie: http://www.atheistischseculierepartij.nl/ )