- reset +
Home

AB-top

Wat is Atheïsme Wat maakt Atheïsme positief Wat maakt Religie negatief Wat maakte religie populair Religie en schuldgevoel Drie soorten Atheïsme

 

Wat maakte Religie populair ?

 

1: De goden moesten de verschrikkingen der natuur uitbannen.

2: De goden moesten de mens verzoenen met de wreedheid van het noodlot; in

het bijzonder de dood.

3: De goden moesten de mens schadeloos stellen voor de ontberingen, die de

maatschappij hem deed doorstaan.

4: De goden dienden als 'kapstok' voor dingen, die de mens niet begreep.

Voorbeelden: Een god in plaats van statische electriciteit als verklaring voor bliksem.

En het begrip 'Creatio ex Nihilo' in plaats van de kwantumtheorie als verklaring voor het

ontstaan van het heelal. We komen hier elders op de site op terug.

5: Als wegnemer van schuldgevoel.

In psycho-analytische zin is schuldgevoel onvermijdelijk: Iedere opvoeding is neurotiserend; dat wil zeggen: fabriceert een Über-ich, dat schuldgevoel geeft, zodat iedereen een voedingsbodem heeft voor religie (Freud).

 

De oervorm van religie is Totemisme: Men aanbad een dier, een voorwerp of bizarre kruisingen van mensen en dieren en men offerde aan deze deïteiten: Soms vrij onschuldige offers, zoals bloemen of voedsel, maar ook mensen en soms zelfs kinderen. Zo is het van de Maya's bekend dat de god eiste, dat het hart uit levende mensen gesneden moest worden om de god te behagen. Religie dat hieruit voortgekomen is, is dus in de grond een systeem van wreedheden en onderdrukking. De crucifix, het beeld van jezus die aan het kruis is gespijkerd en op grond daarvan macht zou hebben over hemel en aarde, maar ook het voodooisme dat niet met spijkers maar met naalden macht tracht uit te oefenen, zijn voorbeelden van deze wreedheden, die inherent zijn aan religie. In feite heeft christendom niet veel meer nivo dan voodooisme; in de grond is het hetzelfde.

Wat is het verschil eigenlijk tussen een sekte en een kerk ? Wat is het verschil eigenlijk tussen geloof en bijgeloof ? Waarschijnlijk alleen maar het aantal volgelingen: Zodra er een zeker kritisch aantal wordt overschreden, spreekt men niet meer van een sekte maar van een kerk.

Freud gaat ervan uit dat de mens in de oertijd, toen er nog geen religie maar "totemisme" was, in groepjes van hooguit enkele tientallen rondzwierf over de toen nog zeer ruime aarde. De stamvader, dat wil zeggen de sterkste, had de complete macht en bezat alle vrouwen. Een uitgesproken patriarchale samenleving dus. De zonen hebben toen, in dit archaïsche beeld, de macht gegrepen door de vader te doden. Vrijwel onmiddelijk kregen ze schuldgevoel, wat later tot godsdienst en ons "sociaal geweten" leidde. De maatschappij werd, waarschijnlijk als gevolg van dit schuldgevoel, matriarchaal.

Dit schuldgevoel is in psycho-analytisch opzicht de humuslaag, waar (vooral de christelijke) religie op bloeit (Freud). Ook wordt dit door Nietzsche in zijn meesterwerk "Genealogie der moraal" besproken. (Zie: Freud en Nietzsche elders op de site).