- reset +
Home

AB-top

Wat is Atheïsme Wat maakt Atheïsme positief Wat maakt Religie negatief Wat maakte religie populair Religie en schuldgevoel Drie soorten Atheïsme

 

Religie en schuldgevoel

 

Het lijkt waarschijnlijk, dat vooral katholieke priesters, waarschijnlijk vanwege hun celibaat, zich nogal eens schuldig maken aan bijvoorbeeld pedofilie.

Er lijkt een verband te bestaan tussen religie enerzijds en ziekelijke sexuele afwijkingen anderszijds. Freud zei over dit verband het volgende:

 

"....Men brengt het kind met de religieuze doctrines in aanraking op een tijdstip dat het er geen belangstelling voor heeft, noch het vermogen om hun draagwijdte te bevroeden. Vertraging van de seksuele ontwikkeling en vervroeging van de religieuze invloed, dat zijn toch de twee voornaamste punten in het program van de hedendaagse pedagogiek, nietwaar? Wanneer vervolgens het denken van het kind ontwaakt, zijn de religieuze doctrines al onaantastbaar geworden. Maar gelooft u, dat het voor de versterking van de denkfunctie zeer bevorderlijk is als ze, door het dreigen met hellestraffen, geen toegang heeft tot een zo belangrijk gebied? Wie zich eenmaal zo ver gekregen heeft, dat hij alle absurditeiten die de religieuze doctrines hem opdissen, klakkeloos accepteert en zelfs de onderlinge tegenstrijdigheden over het hoofd ziet, over diens zwakke denkvermogen behoeven wij ons niet al te zeer te verwonderen. Nu hebben wij echter geen ander middel dan onze intelligentie om onze driftnatuur te bedwingen. Hoe kan men van personen die onder de heerschappij van denkverboden staan, verwachten dat zij het psychologische ideaal, het primaat van de intelligentie, zullen bereiken ?...."