- reset +
Home

Ik veroordeel het christendom met de meest verschrikkelijke beschuldiging, die een beschuldiger ooit in z'n mond heeft genomen: Het is de grootste corruptie, die je je kunt voorstellen; het is de ultieme corruptie en de slechtst denkbare corruptie. De christelijke kerk heeft niets onbezoedeld gelaten met z'n verloederende werking. Alles wat van waarde was, heeft het in waardeloosheid doen verkeren; iedere waarheid in een leugen veranderd; iedere vorm van integriteit in iets laag bij de gronds. Het leeft bij de gratie van ellende. Het creeert ellende om zelf te overleven. De zonde bijvoorbeeld is door de kerk uitgevonden en verbeterd: Deze "gelijkheid-van-iedere-ziel-voor-god" is de grootste leugen aller tijden en is het slechtste, dat de mensheid ooit is overkomen.

  • Om alles wat menselijk is, tegen te spreken.
  • Om het zichzelf geestelijk bevuilen tot een kunst te verheffen.
  • Om het liegen tot iedere prijs.
  • Om z'n aversie en verachting van alle goede en verheven eerlijke instincten.
  • Om z'n parasitisme als enige praktisering van de kerk; met z'n bloedeloze heilige idealen, al het bloed, alle liefde, alle levenshoop opzuigend.
  • Om het hiernamaals als wil tot het ontkennen van ieder realiteitsgevoel
  • Om z'n kruis als symbool voor de meest onderaardse samenzwering, die ooit heeft plaatsgevonden, tegen alles wat gezond is .... tegen alles wat mooi is .... tegen iedere vorm van geestelijk welzijn ....tegen iedere vorm van intellect .... tegen iedere vorm van mildheid .... tegen het leven zelf !

Deze eeuwige beschuldiging zal ik op alle muren schrijven, waar er maar muren te vinden zijn.
Ik beschik over letters, die blinden kunnen lezen en over woorden, die doven kunnen horen.
Ik noem het christendom de enige grote vloek, de enige grote vernedering, de enige grote wraakzucht, waarvoor geen enkel middel gemeen genoeg, geheim genoeg, onderaards genoeg en klein genoeg is. Ik noem het de enige grootste onsterfelijke vloek van de mensheid.
En de mensheid berekent de tijd nog wel vanaf de dag, dat deze ellende begon; vanaf de eerste dag van het christendom !
Waarom niet vanaf z'n laatste ? 
Vanaf  vandaag ?