Atheïstische Beweging

Toelichting op het seculiere denken

We beperken ons tot de geschiedenis van de westerse filosofie, omdat die filosofie voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het atheïsme relevant is. Verderop zullen we zien, dat het nauwelijks overdreven is om te stellen, dat de filosofie er zo’n beetje uit bestaat, c.q. eruit geboren is; in die zin dat de filosofie ontstond uit de theologie door, plastisch gezegd, het religieuze eruit te halen.

De westerse filosofie is in te delen in 5 tijdperken:

  • De presocratische filosofie:  Thales, Anaximander, Pythagoras, Xenofanes, Heraclitus, Anaxagoras, Protagoras, Demokritos.
  • De socratische filosofie:  Socrates, Plato, Antisthenes, Diogenes, Aristoteles, Epicurus
  • De postsocratische filosofie:  Bion, Lucretius.
  • De katholieke filosofie:  Augustinus, Boethius, Scotus, Averroes, Occam, Wycliffe, Erasmus, Bruno.
  • De moderne filosofie:  Descartes, Spinoza, Hobbes, Bayle, Meslier, Hume, d’ Holbach, Fichte, Feuerbach, Bradlaugh, Nietzsche, Freud, Canabal, Russell, Sartre, Dawkins, Hitchens, Philipse, Condell, Cliteur, Onfray, Harris

(U kunt alle genoemde denkers eenvoudig raadplegen door in het filosofen-grid, op de homepage van de site op de betreffende denker te klikken)

(Voor een exacte chronologische indeling: zie appendix)